Rychle najdi : vše ()

» Postup při prodeji nemovitosti

Postup při prodeji nemovitosti

Prodávající

Prodej nemovitosti je poměrně náročnou obchodní transakcí, která se skládá z několika právních kroků, které vyžadují složité právní a procestní transakce.
Spoluprací s námi můžete celý proces značně urychlit, dosáhnout nejvyšší prodejní ceny a tím ušetřit množství starostí a nervů.

· 1. Výběr realitní kanceláře a makléře

Nezávislé průzkumy ukazují, že ti, kteří využijí služeb zkušených realitních makléřů, prodají svou nemovitost za vyšší cenu a v kratší době než ti, co si ji prodávají sami. Může se stát, že kupující chce zatajit něco, na co by zkušený makléř přišel. Je to jako kupovat auto na ulici. Jako laici nemusíte přijít na hrubou závadu nebo problémy s vlastnictvím.

Nemusí vždy platit, že velká realitka je lepší – její makléři jsou často nezkušení a  tlačeni k vysokým výkonům. Budou proto tlačit i na vás. Dobrý makléř může být i z malé realitky  - už proto, že si buduje své vlastní jméno.

· 2. Příprava nemovitosti k prodeji a zajištění energetický štítek

 

Před prodejem nemovitosti a prezentací na netu je nutno nechat zpracovat energetický štítek k  nemovitosti. My vám ho zajistíme u odborníků a ještě za námi dohodnutou levnější cenu, než za kterou byste ji získali vy sami.

Ještě před tím, než nabídnete svou nemovitost k prodeji, je důležité ji tzv. připravit a co nejvíce zvýšit její cenu a atraktivitu (naše nová služba – Home staging). Poradíme vám, popřípadě zajistíme firmu, která se o toto může postarat za vás.
Nemovitost by měla působit čistě a neosobně, aby dala zájemci možnost vlastní představy o budoucím využití či zařízení. Zahrady u rodinných domů by měly být udržované, nejlépe posekané. Při fotografování nemovitosti doporučujeme odstranit osobní předměty či rodinné fotografie, samozřejmostí je uklizený prostor.

- K nemovitosti v osobním vlastnictví doporučujeme připravit následující dokumenty:

· nabývací listina (kupní smlouva, dědické rozhodnutí, darovací smlouva, dohoda o zřízení práva osobního užívání pozemku)

· aktuální výpis z katastru nemovitostí

· snímek katastrální mapy

· znalecký posudek (po dohodě zajistí Realitní společnost)

· u právnických osob výpis z obchodního rejstříku

· event. projektová dokumentace

- K nemovitosti v družstevním vlastnictví jsou nutné zejména následující dokumenty:

· nájemní smlouva

· výpis z nájmu

· aktuální výpis z katastru nemovitostí, kde je jako vlastník nemovitosti zapsáno družstvo

· stanovy družstva

 

· 3. Prohlídka nemovitosti realitním makléřem

Prohlídka vaší nemovitosti je podmínkou pro profesionální servis. Při odhadu prodejní ceny hraje roli nemovitost (stav, vybavení, stáří), její okolí (občanská vybavenost, dopravní spojení) a také aktuální nabídka nemovitostí k prodeji ve vaší lokalitě. Při odhadu ceny provádíme důkladnou cenovou analýzu trhu s podobnými nemovitostmi v obdobné lokalitě. Výsledkem analýzy je pak stanovení tržní cenu vaší nemovitosti.

· 4. Uzavření zprostředkovatelské smlouvy

Pečlivě vás seznámíme s podmínkami spolupráce a zprostředkovatelskou smlouvou, která zajišťuje serióznost průběhu obchodní transakce, obsahuje dohodnuté podmínky a zakládá oprávnění nemovitost nabízet a jednat se zájemci.

Provize realitní kanceláři se hradí u exkluzivních smluv pouze v případě, že dojde k prodeji vaší nemovitosti.

· 5. Zpracování prezentace vaší nemovitosti

Zpracujeme profesionální prezentaci vaší nemovitosti a na míru sestavenou inzerci vaší nemovitosti. Správně a optimálně zpracovaná prezentace je většinou to první, co klienta zaujme, proto se zaměřujeme zejména na dokonale zpracovanou prezentaci s veškerými dostupnými informacemi podané v té správné formě. Prezentace obsahuje zejména obecné, ale i technické informace o vaší nemovitosti, fotodokumentaci, event. půdorysy a další případné dokumenty či informace. Jako novinku nabízíme také videoprohlídky. Videoprohlídky provádíme protože se nemovitost prodá lépe, rychleji a za vyšší cenu.

· 6. Představení a zavedení nemovitosti na realitní servry a hledání klientů z databáze potencionálních zájemců o koupi nemovitosti

Do 24 hodin od podepsání smlouvy o zastoupení je vaše nemovitost vložena do interního systému a následně pak exportována na významné realitní servery. Ještě před zavedením vaší nemovitosti na realitní servry provádíme analýzu naší databáze poptávek klientů.

· 7. Prohlídky vaší nemovitosti

Vybere pouze vhodné zájemce o prohlídku nemovitosti na základě jejich kritérií a finančních možností . Tím šetříme váš čas i soukromí. Pokud obdržíme klíč od nemovitosti, majitel se prohlídek neúčastní. Tato účast ovšem není vyloučena, vždy je vše otázkou přání a potřeb klienta.

· 8. Rezervační smlouva (Dohoda o složení blokovacího depozita)

V případě, že se zájemce za dohodnutých podmínek rozhodne pro koupi vaší nemovitosti, uzavíráme s ním rezervační smlouvu, kdy klient skládá rezervační poplatek (blokovací depozitum). Nemovitost je tak pro zájemce rezervována a naše realitní kancelář připraví Kupní smlouvu, případně vyřeší financování pomocí hypotéky.

· 9. Kupní smlouva / Smlouva o převodu bytové jednotky / Smlouva o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu

Následuje zpracování kupní smlouvy na nemovitost a návrhu na vlad do katastru nemovitostí, na základě které dochází k převodu vlastnictví z prodávajícího (vás) na kupujícího. V případě převodu bytu dochází k přechodu vlastnického práva zápisem do Katastru nemovitostí, k převodu družstevního podílu dochází okamžikem doručení Dohody o převodu orgánu bytového družstva.

· 10. Prodej

Smluvní strany podepíší všechny potřebné smlouvy a návrhy, naše realitní kancelář zajistí jejich podání na Katastrální úřad, nebo jejich předložení družstvu. Uschovateli (většinou bance nebo advokátovi) předloží potřebné dokumenty (originální výpis LV), na základě kterého je vám vyplacena sjednaná kupní cena.

· 11. Daň z nabytí nemovitého majetku, daň z příjmů a předání nemovitosti

Do 3 měsíců od zapsání kupní smlouvy do KN musí kupující zaplatit Daň z nabytí nemovitého majetku, která činí 4% z kupní ceny nebo z ceny dle znaleckého posudku, a to z ceny, která je vyšší. V současné době se chystá zrušení této daně z nabytí nemovitého majetku, aktuální informace vám budou poskytnuty na osobní schůzce. Pokud prodávající nevlastní nemovitost po zákonem stanovenou dobu, musí zaplatit také daň z příjmu. Daňové poradenství v této oblasti vám naše realitní společnost poskytne ZDARMA,  a to přímo daňovým poradcem evidovaným u Komory daňových poradců ČR. Existují možnosti, kdy se daň z příjmů neplatí a proto se vám tato možnost bezplatné konzulace a prodeje u naší realitní kanceláře VŽDY vyplatí a to nejlépe ještě před realizovaným prodejem!!! Někdy se může stát, že díky nevědomosti se daň v řádů např. 100 000 Kč musí zaplatit a přitom, kdyby se např. o týden počkalo, pak by se daň neplatila žádná!!!

Při předání nemovitostí vám poradíme ve věci přehlášení eletrické energie, vody apod., nebo vše za vás zařídíme, pokud nám k tomuto udělíte plnou moc.

· 12. Daňové přiznání

Daňové přiznání k Dani z nabytí nemovitého majetku je nutné předložit finančnímu úřadu do konce 3. měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do Katastru nemovitostí. Toto daňové přiznání za vás zpracujeme ZDARMA. Povinnými přílohami, které od vás potřebujeme dodat, jsou:

    • znalecký posudek o ceně zjištěné podle zvláštního právního předpisu – zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku v platném znění (cenou platnou ke dni převodu nemovitosti) ,
    • Vyrozumnění z KN o provedeném vkladu

V určitých zákonem stanovených případech se Znalecký posudek nevyžaduje, o podrobnostech vás budeme informovat.

Aktuální informace v souvislosti s plánovaným zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a situaci s aktuálními povinnostmi vám sdělíme při osobní schůzce.


Datum aktualizace : 05.08.2020

  « Zpět | Zapamatovat tuto stránku | Mapa stránek  
  Přeložit stránku do jiného jazyka
anglicky německy španělsky francouzsky maďarsky polsky italsky holandsky rusky hezky česky